LZN

Matsu Nangan Airport (LZN)

Airport Code

IATA: LZN
Current Time in Nangan
2024-07-13 22:46:33 UTC
About

Discover the LZN airport in Nangan, Republic of China Taiwan. It's a crucial hub for travelers in the region. Read more about the airport, lounges, amenities, and surrounding area.

Address
Matsu Nangan Airport, Huanbao Road, Fuxing Village, Nangan, Lienchiang County, 209002, Taiwan

Nearby Airports to LZN

Matsu, Republic of China Taiwan

Matsu Nangan Airport Video Reviews

Add a Review about Matsu Nangan Airport